Osallistumisehdot

 

Tämän kilpailun järjestää ja siitä vastaa Travel Sales Consultancy S.L (Top 10 Matkatarjoukset), Calle Londres 4-4, 29639 Benalmadena, Espanja, merkitty kaupparekisteriin numerolla B-93395275, (jäljempänä myös Top10).

 

Kilpailun perusajatus

 

Kilpailua ei olisi mahdollista järjestää ilman sponsorien tukea. Sen vuoksi kilpailuun osallistumisen yhteydessä pyydetään suostumusta siihen, että kilpailun järjestäjä ja sponsorit voivat suunnata osallistujille markkinointiviestintää etenkin sähköpostitse. Kilpailuun ei voi osallistua internetissä, jos markkinointilupaa ei anneta. Jos et halua antaa markkinointilupaa, voit osallistua kilpailuun postikortilla. Internetissä kilpailuun osallistutaan osoitteesta www.matkakilpailu.com

 

Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus on kaikilla, jotka kilpailuun osallistuessaan ovat vähintään 18-vuotiaita, jotka osallistuvat kilpailuun Suomessa. Kilpailuun eivät voi osallistua Top10:n, sponsorien tai taikka niiden kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten työntekijät eivätkä heidän perheenjäsenensä tai samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Osallistumisoikeutta ei ole myöskään henkilöillä, joiden osallistuminen on hylätty näiden sääntöjen “Käyttäytymissäännöt, hylkääminen ja kilpailusta sulkeminen” kohdan mukaisesti tai jotka on suljettu ulos kilpailusta.

Kilpailuun on osallistuttava omalla nimellä. Välikäsien käyttö kilpailuun osallistumiseksi on kielletty.

 

Osallistuminen

 

Osallistuminen internetissä tapahtuu rekisteröitymisen kautta. Sen yhteydessä on annettava markkinointilupa Top10:lle ja kilpailun sponsoreille. Internetissä tapahtuvan rekisteröitymisen yhteydessä lähetetään sähköpostiviesti osallistujan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

“Voita matka Italian Como-järvelle sinulle ja kaverillesi” palkintoarvontaan osallistumisen erityisehtona on että sekä osallistuja että osallistujan kilpailuun kutsuma kaveri rekisteröityvät kilpailuun.

 

Kilpailun sponsorit:

Rosa Viini & Ruoka (Cisa Oy)
Seven Parks Hotel, Lake Como
Norwegian Airlines

 

Kilpailuun voi osallistua myös antamatta markkinointilupaa lähettämällä postikortin osoitteeseen Travel Sales Consultancy S.L, Calle Londres 4-4, 29639 Benalmadena, Espanja. Postikortin tekstipuolelle on kirjoitettava tunnus ”Competition” (kilpailu), osallistujan osoite sekä URL-osoite, jossa kilpailu on järjestetty. Lisäksi osallistujan on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa, jotta hänelle voidaan ilmoittaa mahdollisesta voitosta.

 

Osallistuminen on mahdollista vain ilmoitettuun määräaikaan asti. Sen jälkeen kilpailuun ei voi osallistua. Osallistuttaessa kilpailuun postikortilla osallistuminen on tapahtunut määräajan puitteissa, kun postikortti on lähetetty ennen määräajan umpeutumista ja saapunut Top10:lle kolmen arkipäivän kuluessa määräajan päättymisestä.

 

Osallistumiseen ei millään tavoin velvoita tuotteiden hankkimiseen, vastikkeellisten suoritteiden hyödyntämiseen eikä yhteys- tai käyttömaksujen maksamiseen Top10:lle, sponsoreille tai muille kilpailuun liittyville yrityksille. Jos osallistumisen yhteydessä toteutetaan kysely tai esitetään tarjouksia, kyselyyn osallistuminen tai tilauksen tekeminen ei vaikuta voittomahdollisuuksiin.

 

Jos osallistuja on internetissä rekisteröityessään antanut markkinointiluvan (mikä on osallistumisen edellytys) ja peruuttaa luvan kilpailuun osallistumisen jälkeen, tämä ei vaikuta voittomahdollisuuksiin. Suostumuksen peruuttamisella ei siis ole takautuvaa vaikutusta osallistumisoikeuden edellytysten täyttymiseen.

 

Voittojen jakaminen ja erityisehdot

Kilpailun esittelysivulla mainitut palkinnot arvotaan kaikkien osallistumisedellytykset täyttävien osallistujien kesken neljän viikon kuluessa kilpailun päättymisestä.

Jos palkintona on lahjakortti, se voi koostua useista lahjakorteista, joiden yhteenlaskettu kokonaisarvo vastaa palkintona olleen lahjakortin arvoa. Jos palkintona on tuote tai matka, se voi koostua myös lahjakortista jolla voi tilata ja maksaa palkinnon suoraan palkinnon antajan verkkokaupasta.

 

“Voita matka Italian Como-järvelle sinulle ja kaverillesi” palkintona on kahden hengen, yhden viikon matka Como-järvelle. Palkintomatka sisältää lennot economy luokassa kahdelle hengelle, majoituksen aamiaisella kahden hengen huoneessa, vuokra-auto (kuljettajalla on oltava ajokortti ja voimassaoleva luottokortti). Palkintomatka on käytettävä vuoden sisällä arvontapäivästä, kilpailun järjestäjän ehdottamana lähtöpäivänä. Voittaja voi itse esittää toivomuksia, mutta ajankohtaan vaikuttaa hotellin ja lentojen saatavuus varaushetkellä. Palkintomatkaa ei ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa 30/06 – 07/09/2019 välillä.

 

Voittajalle tullaan esittämään 2-3 eri lähtöpäivä vaihtoehtoa voittajan toivomalla matkustusajankohtana. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden olla tarjoamatta lähtöjä korkeasosonkina, ja suosittuina loma-aikoina. Palkintona oleva matkapalkinto kahdelle arvotaan kaikkien samaan kilpailuun osallistuvien kesken Suomessa.

 

Voittajille ilmoittaminen ja voittojen toimittaminen

Voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostitse.

Kilpailun järjestäjä lähettää palkinnot voittajille omalla kustannuksellaan.

Raha- ja voucher palkinnot maksetaan tilisiirtoina tai lahjakorttikoodit lähetetään sähköpostitse.

Palkinnon saantioikeuden raukeaminen

Jos voittajalle ei onnistuta ilmoittamaan voitosta, hänen oikeutensa palkinnon saamiseen raukeaa. Voitosta ilmoittamisen katsotaan epäonnistuneen, kun sähköpostitse lähetettyä voittoilmoitusta ei voida toimittaa perille tai voittaja ei 14 päivän kuluessa viestin toimittamisesta reagoi ilmoitukseen ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse (yhteydenoton on saavuttava järjestäjälle 14 päivän kuluessa). Palkinnon saantioikeuden rauettua palkinto arvotaan uudelleen.

 

Siirrettävyys ja verot

 

Voitto-oikeutta ei voi siirtää, vaan se on henkilökohtainen. Voittaja vastaa yksinomaisesti mahdollisista perittävistä veroista ja viranomaismaksuista.

 

Käyttäytymissäännöt, hylkääminen ja kilpailusta sulkeminen

 

Top10:lla on oikeus hylätä osallistujia ja sulkea heitä ulos kilpailusta, jos he pyrkivät vaikuttamaan osallistumismenettelyyn, peliin tai Top10:n sivustoon siinä onnistuen tai epäonnistuen, rikkovat pelisääntöjä tai pyrkivät muin epärehellisin tai vilpillisin keinoin vaikuttamaan kilpailun järjestämiseen erityisesti häiritsemällä käytettävän ohjelmiston toimintaa taikka uhkailemalla tai häiritsemällä Top10:n tai sponsorien työntekijöitä tai muita osallistujia.

 

Harkintansa mukaan Top10 voi sulkea osallistujia ulos kilpailusta myös etukäteen, etenkin jos on olemassa käyttäytymissääntöjen rikkomisen uhka.

 

Kilpailun lopettaminen ja muuttaminen

 

Top10 pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai lopettaa kilpailu perustellusta syystä milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Tämä pätee etenkin tilanteisiin, joissa kilpailua ei jostain syystä voida järjestää suunnitellusti. Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat olla tietokoneiden saamat virustartunnat, ohjelmisto- ja laitteistovirheiden ilmeneminen sekä muut tekniset tai oikeudelliset syyt, jotka haittaavat kilpailun hallinnointia, turvallisuutta, asianmukaisuutta tai tavanomaista ja asiallista järjestämistä. Tällaisissa tilanteissa Top10:lla on myös oikeus muuttaa kilpailua harkintansa mukaan.

 

Vastustamis- ja peruuttamisoikeus seurauksineen

 

Osallistuja voi milloin tahansa syytä ilmoittamatta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä markkinointitarkoituksessa tai peruuttaa mahdollisesti aiemmin antamansa suostumuksensa siihen. Henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksessa tai tietojen muu käyttö lopetetaan tällöin välittömästi. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa vastustamisesta/peruuttamisesta välittömästi myös kilpailun sponsoreille.

 

Tietosuoja

 

Käyttäjä hyväksyy palvelua käyttämällä järjestäjän kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen, jonka nykyinen versio on saatavilla osoitteessa: https://www.top10matkatarjoukset.com/info/privacy.aspx

 

Lainvalinta

Kilpailuun sovelletaan osallistujan asuinpaikkavaltion pakottavaa lainsäädäntöä. Muilta osin sovelletaan Espanjan lainsäädäntöä.